آمادگی شهرداری بخاطر ارجاع سگ به دوستداران هوا زیست

بوسیله گزارش روابط عمومی همدستی ساماندهی صنایع و مشاغل دهات تهران،  احمد کلیسا جامعیو حسین خلیل آبادی از اعضای شورای شهر تهران درون روز جمعه ۳۱ خرداد از نقاهتگاه سگ های عاری صاحب واقع در آرادکوه کهریزک سرزده بازدید کردند و از نزدیک در مسئله روند حی گیری و عقیم سازی سگ های پایتخت قرار گرفتند.  

حسن حیدری، مدیر کنترل حیوانات شهری با رمز به این طی سال های گذشته اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، داخل توضیح روند زنده گیری گفت: «درون مطلع سگهای بدون صاحب و فاقد قلاده در سطح مناطق جمع آوری و بوسیله نقاهتگاه منتقل می شوند. پس از ادا اقدامات کلینیکی و دامپزشکی که با حضور فنی دامپزشک محکم تو مرکز، سگها بیدار کود جراحی، عقیم سازی  و واکسیناسیون می شوند.»

حیدری با اصرار بر این که سگها پس از عقیم شدن تا دو هفته آنتی بیوتیک دریافت می کنند، افزود: «درون مرحله بعد به سگ ها میکروچیپ، پلاک و قلاده نصب می شود و حیوانات درون حریم حاشیه نویسی ایالت تهران رهاسازی  و یا بوسیله دوستداران و متقاضیان حیوانات واگذار خواهند شد.»

او  با اقرار این که شهرداری تهران عزب سگهای عاری صاحب را زندهگیری می کند، تصریح کرد: «ماموران زنده گیری والا هیچ شرایطی سگهایی که صاحب دارند را جمع آوری نمی کنند. »

حیدری افزود: «شریک ساماندهی صنایع و مشاغل دهکده آمادگی خویشتن را برای واگذاری سگ به دوستداران حیوانات اطلاع دادن می یواش. »

مدیر کنترل حیوانات شهری با بیان این که در حال حاضر ۲۲۰ قلاده سگ در این مرکز وجود دارد، گفت: «شهروندان می توانند در صورت ابراز هر گونه مشکل با سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ تماس حاصل کنند.»

درون این بازدید اعضای شورای شهر از مقدر شدن های مختلف مرکز مانند کلینیک، اتاق عمل، زمین بازی، آشپزخانه و… دیدن کردند و تو روانی جزئیات امور استراحت گرفتند.  

داخل ادامه حامیان حیوانات در راستای غذا رسانی به سگ های بدون صاحب درون نقاهتگاه حضور یافتند و ۳۸ قلاده  توله سگ و ۵ والده به ایشان واگذار شد. عوامل اجرایی شرکت سپس از احاله سگ ها بوسیله حامیان بر جریان نگه داری سگ های واگذار شده نظارت دارند.