صیقلی مهریه با تراول های مصنوعی

بوسیله گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد باقر قدم زاده، گفت: متعاقب روز چهارشنبه هفته گذشته مأموران گشت کلانتری در جریان خبری مبنی بر حمل پول مصنوعی توسط مرد کبیر در جلوی دادگاه خانواده یک تهران در بازار قسط ولنجک قرار گرفتند.

وی افزود: با آستان در محل خانمی ۲۷ ساله رجوع و بیان داشت شوهر ۳۳ ساله اش که در حال هنگام کردن مراحل طلاق با او هستم امروز برای پرداخت معوقه مهریه ام بوسیله این داگاه مراجعه کرده و ساکی به همراه دارد که تراول های یدکی در آن موجود است و هیچوقت آنقدر پول همراه نداشته است که گمان می برم مصنوعی است.

رئیس کلانتری امتداد عدالت: دقایقی بعد که همسر خانم به جلوی درب دادگاه آمد، مأموران کوله پشتی وی را تجسس که تعداد ۳۲۰ عدد تراول ۵۰ هزار تومانی در آن بوده که پس از واگذاری مستنطق و وجوه مشخص گردید همگی جعلی هستند.

وی تقریر کرد، متهم درتحقیقات نخستین اقرار داشت تراول ها را یکی از دوستانش به او داده که شناسایی و دستگیری وی داخل اجازه کار است.