افزایش ۱۰۰ درصدی کشف موادمخدر از محموله های پستی

به گزارش ایسنا، دستیار مقابله با عرضه و روابط بین الملل ستاد مبارزه با مواد تریاک درون ملاقات از مرکز مکانیزه امانات پستی، آخرین وضعیت مقابله با انتقال مواد مخدر و روانگردان ها را از طریق محموله ها و مرسولات پستی مورد بحث و معاینه فراغت رحم.

به گزارش ایسنا، ناصر اصلانی در راستای اقدامات و فعالیت های شریک شدن ملی پست جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با مواد مخدر و آشنایی با ظرفیت ها، توانمندی ها و امکانات آن شرکت، از مرکز مکانیزه امانات پستی ملاقات کرد.

وی ضمن تشکر از سعی های و اقدامات ادا شده، راهکارهای مدنظر در جهت ارتقاء سطح کنترل محموله ها و مرسولات پستی را بیان و کنار اهمیت ماموریت همدستی پست جمهوری اسلامی داخل مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ها تاکید کرد.

کمک مقابله با عرضه و روابط بین الملل ستاد اعتراف کرد: اگرچه کشفیات پستی از نظر حجم نسبت بوسیله سایر وسیله ها پائین به دید می رسد اما به جهت جلوگیری از انتقال مواد به خارج کشور و ممانعت از وارد شدن ضغطه به ناموس تزیین زیاد مهم و ارزشمند است. کشف حدود ۴۵ کیلو مواد مخدر و گویا گردان در سه گانه ماهه مطلع امسال

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیز درون این دیدار ملکیان مدیرکل محافظت شرکت پست اهم برنامه ها و اقدامات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران را تشریح و دستاوردهای حاصله داخل سال گذشته و سه ماهه فاتحه سال ۱۳۹۸ را تبیین کرد که از آن جمله می توان بوسیله کشف ۴۴ کیلو و ۹۸۱ گرم انواع مواد مخدر و گویا دوار اشاره کرد که این میزان مواد مکشوفه داخل مقایسه مدت قرین سال ۱۳۹۷ به استاندارد ۱۰۰ درصد اضافه یافته است.

در این بازدید حق العمل مدیرکل مقابله با نمایش ستاد مبارزه با مواد مخدر، قنبرزاده رئیس مرکز مکانیزه پست و جمعی از کارشناسان اداره کچل مقابله با عرضه ستاد و مدیران شریک شدن پست حضرت داشتند.