کشمکش مصر و کریستیز بر قانون مجسمه توت عنخ آمون

به گزارش ایسنا و به نقل از ای بی سی نیوز، «زاهی حواس» سمج شناس معروف و ادیب پیشین شورای عالی آثار باستانی مصر است که کمپین های مختلفی بخاطر مسترد داشتن آثار باستانی مصر به گونه انداخته است و معتقد است مجسمه سنگی «توت عنخ آمون» از سمج دزدیده شده است و مصر این عبث را دارد که مجسمه سنگی «توت عنخ آمون» را پیش از آن که درون حراجی ماه آینده « کریستیز» به مزایده گذاشته شود به کشور بازگرداند.

«حواس» درون گفت وگویی با «ای بی سی نیوز» بیان کرد: «به نظر می رسد مجسمه سنگی «توت عنخ آمون» از معبد «کرنک» غارتگری شده باشد. «کریستیز» هیچگاه سندی دال پهلو اثبات مالکیت خود به خشکی امدن این مجسمه سنگی ندارد.»

حراجی «کریستیز» هیچ واکنشی درون پاسخ به اظهارات «حواس» بروز نداده است.

مجسمه سنگی این فرعون نامی مصری که داخل سال های ۱۳۳۲ تا ۱۳۲۳ پیش از میلاد مسح پیاده شدن سمج حکم فرمایی می کرد، قرار است در چهارم جولای سال جاری به سودا برسد.

با توجه بوسیله مفروضات عرضه شده توسط حراجی کریستیز، این مجسمه سنگی که فرعون جوان مصر را بوسیله عنوان «آمون» خدای آفتاب و آسمان مصر باستان به تصویر می کشد، ارزیابی زده می شود حداقل به قیمت ۴ میلیون پوند فروخته شود.

«شعبان عبدالجواد» مدیر دپارتمان عودت آثار باستانی مصر هفته ی گذشته خلال بیانیه ای اخبار کرد: «وزارت آثار باستانی مصر تحقیقات خود در رابطه فروش این اثر باستانی آغاز کرده است تا در رخ لزوم اقدامات عرفی را در شریک با وزارت خارجه این ملک بوسیله عمل آورد. این گوهر تایید شده که این مجسمه به رخساره جاهل قانونی از کشور خارج شده است و ما اقدامات عرفی را توسط پلیس اینترپول ردیابی می کنیم. ما هرگز به هیچ فردی اجازه نخواهیم داد که آثار قدیمی سمج را به ابتیاع برساند.»

مصر درون سال ۱۹۸۳ عرفی تو ربط با مالکیت آثار باستانی این ناحیه بوسیله تصویب رسانید که بوسیله واسطه آن هر شیء باستانی که درون مزار سمج کشف شود جزو متعلقات این کشور محسوب می شود بوسیله مگر آثاری که پیش از ارائه این قانون به عنوان پی متعلق بوسیله ملک دیگری ثبت شده باشند.

«حواس» معتقد است گذشته از هر گونه سر تصویب شده تو این کشور، با توجه بوسیله اخلاقیات، نگهداری از این مجسمه عبث مسلم مصر محسوب می شود.

«حواس» پیش روی کرد: «این مجسمه از کشور به رخ قاچاق بیرون شده است و حراجی کریستیز نمی تواند خلاف این کار را ثابت کند.»

برای مرجح داشت صدسالگی کشف گور «توت عنخ آمون»، مصر تور جهانی متشکل از ۱۵۰ جای پا باستانی متعلق به گور «توت عنخ آمون» آغاز کرده است. ۶۰ اثر این مجموعه، بخاطر اولین جنین از مصر خارج شده اند.

این نمایشگاه تو پاریس آغاز بوسیله کار کرده و صبر است در لندن، کالیفرنیا و سیدنی به ارائه گذاشته شود.