شب نقشه در بخارا

به گزارش خبرگزاری تاریخچه ایران(ایبنا)، «شب اطلس» در ساعت سه سپس از دنبال یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ در محل موزه اطلس با خطبه ارباب محمد بهشتی، غلامرضا سحاب، احمد محیط طباطبایی و فخار تهرانی برگزار می شود.

موزه نقشه تهران حاوی کلکسیون ای بی نظیر از اطلس های باستانی و مستند شهر تهران به انضمام مستندات قدیمی و کتب مرتبط تا جدیدترین عکس های ماهواره ای است.

این موزه و یا به عبارتی گنجینه در دو طبقه با زیربنایی حدود ۸۰۰ متر مربع در ساختمانی مرکز اطلاعات جغرافیایی دهکده تهران (TGIS) در سال ۱۳۷۹ با پیشگاه آقایان پرفسور محمدحسن گنجی، مهندس پورکمال، مهندس عباس ابر و افراد صاحب صیت و صاحب نظر دیگر داخل این ماخذ آغاز بوسیله فقره کرد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات به نشانی متولی اصلی احیای مجدد این گنجینه از سال ۹۰ است.

نقشه تو پژوهش های جغرافیایی حزن منبع اطلاعات، بی قراری وسایل مشاهده و هم وسیله ثبت مشاهدات است، اندوه مایه تجزیه و تفریق و بالاخره نقشه قسمتی از اصطلاح فنی جغرافیاست که آن را نشان ویژه جغرافیا نامیده اند.

عظمت نقشه از دیدگاه تحقیقات و پژوهش های علمی و فنی، داخل همه نهادهای کشوری و نیز در مورد مسائل و مشکلات عمرانی و بازرگانی و اقتصادی در خور توجه است و از این رو همه ساله صدها نقشه در مقیاس های متنوع تک استعمال صبر می گیرد.

موزه نقشه انتهای اتوبان معصوم علی، میدان ارتش بوسیله سمت سه گانه راه اقدسیه روبه روی کنیسه امام جعفر صادق واقع شده است.