آخرین شرایط لردگان پس از اعتراضات امروز | استاندار چهارمحال و بختیاری: وضعیت با هوشیاری مردم آرام شد

ایرنا نوشت: نصیب و قسمت عباسی با تقریر اینکه اهالی چنار محمودی در تظاهرات امروز شهر لردگان حضور نداشتند، افزود: متاسفانه یک خرده روانی پیچیده ای داخل بیرونی اعتراضات مردمی به دنبال اهداف خود بوده و یکی از دستگیرشدگان فرزند یک مخالف انقلاب سرشناس است.

وی با بیان اینکه اوضاع ولایت لردگان عادی است، تصریح کرد: نیروهای انتظامی و مردمی در هوشیاری تمام مراقب اوضاع هستند.

عباسی، با بیان اینکه هم اینک شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری در فرمانداری لردگان تشکیل شده است، اشعار داشت: مسئولان مربوطه داخل حال وارسی مسائل امنیتی، اجتماعی و بهداشتی هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه عدل: از مردم منطقه بوسیله اندیشه مخاطرات امنیتی که پیش آمد عذرخواهی می کنیم، بی شک آدم منطقه در جریان هستند که فرزندان آنها شبانه روز در حفظ و استقامت امنیت و آسایش آنها در تلاش بوده و خواهند بود.

عباسی با اصرار کنار پیگیری اعلام از رسانه های رسمی، در خطاب به رسانه ها گفت: اخبار دوره این موضوع را فرصت های کم ارزش در وارستگی رسانه ها استراحت داده می شود تا بوسیله مردم اطلاع رسانی شود.

وی، نیز از بابت زحمات و فداکاری نیروهای انتظامی، امنیتی و مردمی قدردانی کرد.

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هم در پایگاه خبر رسانی طالع از مردم روستای چنار محمودی صادقانه دلجویی و شرط هرگونه شریک و معاون رسانی داده است.