بارندگی شدید و سیل در گیلان | خرابکاری راه های روستایی و معادل گاز و برق برخی ساختمانی های تالش

ایسنا نوشت: سیدعیسی مهدوی درون مسئله بازدید از مناطق سیلاب زده تالش، اظهار کرد: باران اکید باران که از شب گذشته ( ۲۰ مهربانی) آغاز شد و تا صبح امروز امتداد داشت باعث فراز آمدن آب رودخانه های این شهرستان، آبگرفتگی خیابان ها و تخریب چند نقطه از جاده های روستایی این شهرستان شد.

وی با بیان اینکه در ایالت چوبر تالش قسمتی از خیابان شهید زردپور این بطرف خانه به کشش ۷۰ متر بر معلول بارش جدی بارش تخریب شده است، ادامه داد: بارش اخیر موجب خرابکاری دو عمه از جاده روستای دهنه طولارود، یک عمه از روستای پی سرا و یک خال نیز از جاده سراه گاه بخش مرکزی شده است.

مهدوی افزود: براثر باران شدید باران و تخریب قسمتی از جاده روستای دهنه طولارود، مدفوع ۱۰ خانوار این بخانه برگشتن قطع شده است.

فرمانروا تالش با رمز بوسیله اینکه کنار جای پا خرابکاری خیابان شهید زردپور چوبر صاعقه ۱۳۰خانوار و سرگین ۵۰ خانوار این شهر قطع شد، تصریح کرد: هچنین قسمتی از جاده متراکم مشایخ خطبه سرا بیرون کردن کرده است.

وی با بیان اینکه مایه های خدمات رسان از صبح امروز مشغول وصل سرگین و برق خانوارهای روستاهای معادل شده است، خاطرنشان کرد: تا خاتمه لحظه امروز گاز و برق خانوارهای روستایی این شهرستان که پهلو اثر بارش شدید باران و بالا آمدن آب رودخانه ها وزن شده وجود وصل می شود.  

فرماندار تالش در آخر با اشاره به اینکه ساماندهی رودخانه های شهرستان سبب کاهش خسارت در بارندگی جدی اخیر شد، گفت: ساماندهی به موقع رودخانه های این شهرستان که معمولا درون فصل بارش پر آب شده و طغیان می کنند، سبب شد خسارتی بوسیله روستائیان اطراف این رودخانه وارد نشود.

به گزارش ایسنا، سیلاب اخیر باعث بالا آمدن آب رودخانه های خواجه کری، آستاراچای، ویرمونی و چلوند در شهرستان مرزی بارانداز آستارا شده و تاکنون گزارشی مبنی بر واقعه حادثه در این مناطق اطلاع دادن نشده است.