چطور می توانید والدین خود را تحت تکفل راحتی دهید؟

سن بابا ۶۰ سال طولانی و سن مادر ۵۵ سال تمام باشد. سن شوهر از ۶۰ سال متجاوز باشد خواه در موارد لیس احراز شرایط سنی به امتیاز کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ ضابطه تأمین اجتماعی از کار شکسته نفسی طاسی داشته باشد. تأمین معاش پدر و مادر به عهده بیمه شده/ مواجب بگیر باشد. به موجب قانون تامین اجتماعی مقرری دریافت نکند. درون زمان ارائه تقاضای کفالت، بیمه شده راه اندازی نباشند. مشمول سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی از نظر پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستگی و یا دریافت حقوق و مستمری نباشند.

مدارک لازم: اصل و تصویر شناسنامه والدین یا همسر بیمه شده زن / مقرری بگیر عنصر و تمثال کارت ملی والدین یا شوهر بیمه شده زن / وظیفه بگیر اصل و تصویر گواهی فوت (تو عارض فوت بابا) اصل و تمثال طلاق نامه (درون صورت جدایی والدین)