فغانی رسما برای لیگ فوتبال استرالیا صفیر می زند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فغانی چند روز پیش تصمیم گرفت به برهان مسائل خانوادگی ایران را ترک کند و به همراه خانواده اش به استرالیا برود. این داور بین المللی و ارزنده ایران که همچنان تصمیم دارد بوسیله امر قضاوت مشغول باشد، قرار است از این بوسیله بعد به نشانی یکی از داوران استرالیا به کارش ادامه بدهد.

فدراسیون فوتبال استرالیا در خبری اعلام کرد که فغانی بخاطر فصل ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ یکی از داوران تمام حین لیگ استرالیا خواهد بود و با این داور قراردادی هم توشیح شده است.

فدراسیون هندبال استرالیا با درود از فغانی، وی را یکی از شخصیت های قابل حرمت داوری در فوتبال دانسته است که در مسابقات شیشه ذرهبین امت های آسیا، شیشه دوربین جهانی، شیشه گرفتن کنفدراسیون فوتبال و مسابقات المپیک سابقه قضاوت دارد و دوبار بی قراری به عنوان داور سال آسیا معرفی شده است.

فغانی زمان حال بوسیله عنوان یکی از داوران استرالیایی به کریس بیت، شون ایوانز و الکس کینگز دیوگر داوران تمام لمحه لیگ استرالیا اضافه خواهد شد.