ورود دادستانی به خرابکاری عقل منظره های چند هزاره ساله طرقبه

به گزارش ایلنا، چندی است تصاویری از تخریب سنگ شبح های چندهزارساله داخل منطقه دیزدر واقع داخل شهرستان طرقبه شاندیز در فضای رمزی منتشر شده است. تصاویری که علاوه پهلو تخریب این حجر نگاره ها نشان از ریختن گازوئیل بوسیله ترانه تخریب بیشتر این میراث ملی دارد.

مرجان اکبری، معاون میراث فرهنگی استان خراسان رضوی، درخصوص تخریب سنگ نگاره های چندهزارساله در منطقه دیزدر شهرستان طرقبه شاندیز گفت: در این منطقه چند گروه بزرگ سنگ نگاره های تاریخی بود دارد که از هزاران سال قبل به جای مانده و البته به درستی کتاب آن را نمی دانیم اما احتمال می دهیم از عصر مفرغ تا پیرامون اسلامی باشد.

او ادامه قسط: در تمام گیتی عرف برآن است که منطقه هایی که سنگ نگار دارند تغییر به ژئوپارک می شوند و ما نیز بوسیله این مولود رسیده ایم که این منطقه را تبدیل به پارک عمومی و فضاهای باز غریزی تغییر کنیم. ضمن آنکه این سنگ نگار ها به عنوان شاخص در این محل معرفی شود. اما متاسفانه بوسیله دلیل تداخل منطقه ای که این سنگ نگار ها در آن وجود دارد با معادن برداشت سنگ، از این رو با مشکلاتی درون این خصوص روبه رو شده ایم.

به گفته اکبری، مدتی است این منطقه درون اختیار معدنکاران است و مجوز فعالیت آنها نیز توسط وزارت صنعت، معدن تجارت صادر شده است. البته اطراف برداشت برخی از این معدن ها تمام شده و ما با تمدید مجوز فعالیت آنها مخالفت خواهیم کرد. امیدواریم این مشاجره اثربخش باشد و مجوز فعالیت مجدد و برداشت از منطقه به آنها داده نشود.

وی با تاکید برآنکه توقع ما  آن است که به ثروت های ملی اهمیت داده شود، گفت: ما نمی دانیم چه کسی سبب ابراز آسیب به این عقل نگاره ها شده است ولی از آنجا که این محوطه در حیطه فعالیت معدن کاران است این اشتیاق را داریم که آنها از این میراث ملی حفاظت کنند. این اثر ثبت ملی شده است و باید از آن نگاهداری شود.

کمک میراث فرهنگی استان خراسان رضوی تصریح کرد: البته سنگ نگاره های پهلو معلول ریخته شدن گازوئیل خرابکاری نشده و این گازوئیل در کنار این حجر نگاره ها ریخته شده که درون نهایت انگیزه بیم سمن ها و فعالان گردشگری شد. از این رو دادستانی از محل بازدید کرد و استراحت است طولانی مدارک عرضه و مورد وارسی قرار گیرد و استفهام شود.