نفی خبر دستگیری امام زمان دروغین در دماوند

حسن ابراهیمی بسابی درون گفت وگو با مهر اعتراف کرد: هیچ فردی که به دروغ ادعای امام زمان وجود داشتن را کند، در دماوند دستگیر نشده است. 

وی افزود: خرداد ۹۶ چنین دستگیری در دماوند داشتیم اما این که دیشب یا اخیراً چنین دستگیری رخساره داده باشد، دروغ است. 

پیاده شدن بنیان این گزارش، شامگاه یکشنبه فدایی سایت ها و همچنین داخل فضای رمزی خبری منتشر شد که حکایت از تعاون فردی داشت که مدعی بود معصوم زمان است.