اعلام محدودیت های ترافیکی پلیس در جامعه بزرگ بشریت روز دوشنبه

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، سپهبد محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس تربیت و رانندگی تهران بزرگ، گفت: با توجه به برگزاری راهپیمایی امروز تو پایتخت، پاسبان راهور فاتب تمهیداتی را برای برقرای تزیین و زنهار درون پایتخت شمارش کرده است.

او افزود: در خیابان آزادی تا خیابان تنش حد فاصل بازار فردوسی و میدان توحید و نیز در محدوده خیابان کارگر از این خیابان تا بلوار برزگر توقف هر اسلوب وسیله نقلیه ممنوع است.

سپهبد مهماندار با بیان این که در سه گانه محدوده شمال، شرق و جنوب محل راهپیمایی محدودیت های ترافیکی اعمال می شود، تصریح کرد: از سمت خصیصه دست خط راهپیمایی، در بلوار کشاورز، راسته اما عصر(عج) تا خیابان کارگر بوسیله سمت شرق تا خیابان کریمخان و خیابان قرنی محدودیت ترافیکی خواهیم داشت.

وی افزود: از سمت شرق خوش نویسی راهپیمایی، در میدان فردوسی بوسیله سمت باختر تا تقاطع خیابان توحید و خیابان آزادی واز سمت جنوب حروف راهپیمایی، تا جنوب بازار حر فردی های ترافیکی توسط پلیسراهنمایی و رانندگی پایتخت اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس هدایت و رانندگی فاتب با بیان این که از سمت مغرب مسیر راهپیمایی تو میدان جمهوری انفراد ترافیکی اعمال نخواهد شد، گفت: درون عارض احتیاج و حضور شهروندان امکان دارد در میدان جمهوری همچنین فردی هایی بنا به صوابدید فرمانده میدان محاسبه و اعمال شود.

وی افزود: داخل ۱۲ نقطه اطراف سطر راهپیمایی اتوبوس های شریک شدن واحد و در ۴ نقطه نیز موتورسیکلت ها توقف خواهند داشت.

به گفته سردار مهماندار تمهیدات ترافیکی نماینده از زمانه ۱۱ صبح دوشنبه تا پایان مراسم راهپیمایی اعمال خواهد شد.

نیز رئیس پلیس راهور تهران مبصر به مهر گفت: ماموران راهور از ساعت ۱۱ دوشنبه درون خیابان های آزادی، تنش و کارگر اجازه توقف نمی دهند و اقدام بوسیله پاک سازی مسیر می کنند؛ خودروهایی که در این خیابان ها پارک شده باشند، به خیابان طالقانی، حدفاصل حافظ تا مفتح نقل مکان می شوند.

به گفته سپهبد مهماندار، برای توقف موتورسیکلت ها داخل ضلع شمال، خیابان طرز کار از انقلاب تا بلوار کشاورز، در ضلع جنوب تمامی محورهای جنوبی خیابان انقلاب حد فاصل خیابان اما عصر(ع) تا میدان فردوسی و پارکینگ های نگهبان و علاءالدین، در ضلع شرق در خیابان ولی عصر(ع) وزن فاصل خیابان انقلاب تا میدان ولی عصر(ع) و در ضلع مغرب در خیابان نصرت حد فاصل جمالزاده تا خیابان کارگر و پارکینگ کاوه در خیابان آزادی تقاطع کاوه در رویت پژمرده شده است.

مهتر پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: برای توقف اتوبوس های باهم اتحاد کردن واحد اتوبوسرانی، مسیرهایی که عنوان می شود، در نظر گرفته شده است. این مسیرها عبارت اند از بلوار کشاورز، سطر رفت و برگشت، در حد فاصل کارگر تا بازار ولی عصر(ع)، ضلع جنوب خیابان جمهوری (از راسته جمهوری تا کارگر)، جنوب به شمال خیابان توحید از تقاطع توحید ـ آزادی تا چمران ـ فاطمی، جنوب به شمال خیابان جمالزاده پس ازآن از آزادی، خیابان کاوه، خیابان شهیدقرنی از میدان فردوسی تا طالقانی (ضلع جنوب خیابان طالقانی حد فاصل فلسطین تا قرنی)، خیابان دانشگاه از جمهوری تا انقلاب، خیابان ابوریحان از تنش تا جمهوری و خیابان ۱۲ فروردین از قیام تا جمهوری.

وی تو اختتام گفت: مسیر جایگزین تردد اتوبوس های آزادی و انقلاب، مسیر میدان فردوسی، خیابان جمهوری، میدان جمهوری، تقاطع توحید ـ آزادی بوسیله باختر و بالعکس در نظر پژمان شده است.