رئیس هلال احمر بی کاری رحم

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، اسماعیلی رمضانی درون توئیتی نوشت: «رییس جمعیت هلال احمر برای حفظ تنخواه مدنی این فطرت و ایجاد فضایی مفت تر برای فرمان موثر، استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرده است. در صورت پذیرش ایشان، ادامه مسیر عرفی از سوی شورای ممتاز هلال احمر دنبال خواهد شد.»