صادق چوبک با داستان های کوتاه میهمان فرانسوی ها شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از نامه لوموند-  مجموعه داستانی با نشانی «یک شب بی خوابی» که شامل ۷ داستان کوتاه از صادق چوبک، نویسنده ایرانی است اخیرا با برگردان مشترک سیلوی لو پلیتیه بوفون، ایوان رضوانی و ژوئل سگره برای اولین جنین به زبان فرانسه ترجمه و از لفظ انتشارات سیج تو فرانسه منتشر و روانه بازار شده است.

 ماتیاس انار، سخن سنج فرانسوی در گزارشی که درون روزنامه لوموند منتشر شده تو شناساندن این کتاب نوشته: «وقتی از ایران حرفی بوسیله میان می آید بسیار مرطوب حول محور انرژی هسته ای و مسائل سیاسی است و به ندرت از شعر غنی و پربار این ناحیه پهناور یادی می شود؛ در حالی که ایران نویسندگان و شاعران جلال را در دامان خود پرورده و ادبیات ایرانی تک استقبال جهانی صبر گرفته است.»

او در امتداد تصنیف است «برای ابتدایی وهله است که مجموعه داستانی از یک نویسنده مهم ایرانی که دوست نزدیک صادق هدایت و از پدران داستان نویسی مدرن ایرانی وجود درون فرانسه منتشر می شود و فرانسوی ها با او و افکارش آشنا خواهند شد.»

داستان کوتاه «یک شب بی خوابی» که نشانی کتاب از آن برداشته شده یکی از داستان های مجموعه «روز اول گور» است که در سال ۱۳۴۴ درون ایران منتشر شد.

چوبک در این داستان، قصه رجولیت را روایت می کند که از صدای توله سگ هایی که مادرشان را یک شوفر زیر گرفته خوابش نمی سرما. افکار بسیاری در این شب بی خوابی از ذهنش می گذرد. بوسیله سرنوشت توله های دوروزه ای فکر می کند که تا اینکه این قدر مبصر نیستند که بتوان با انداختن تکه ای طعام سیرشان کرد. تو این داستان بسان دیگر داستان های چوبک توجه عمیقی بوسیله حیوانات دیده می شود.

صادق چوبک نویسنده ایرانی وجود که درون سال ۱۲۹۵ تو بوشهر تولد شد و نوشتن را در دهه ۲۰ و ۳۰ شمسی با همکاری با مجلات مختلف از جمله روزنامه سخن آغاز کرد. چوبک را همراه با صادق هدایت و بزرگ علوی از پدران داستان نویسی مدرن ایرانی می دانند. ادبیات های او انعکاس تیره روزی ها و خشونت مردمانی غالبا از فرودست ترین و محروم ترین لایه های جامعه ایرانی است که برده خرافات و حماقت خود هستند.