نمایش ۴ مجسمه باستانی درون میدان تحریر قاهره

به گزارش همشهری آنلاین، ایسنا به نقل از آرت نت نیوز نوشت: مقام های مصر اطلاع دادن کردند روند احاله چهار مجسمه باستانی از معبد «کرنک» داخل «اقصر» به میدان «تحریر» بخانه برگشتن قاهره را به اتمام رسانده اند.

این اقدام نگرانی و نفوذ کردن اکید کارشناسان را بوسیله پشت داشت. منتقدان معتقدند به برهان دمای فراز و آلودگی هوای پایتخت مصر، میدان «تحریر» جا مناسبی برای نگهداری این آثار باستانی حلق.

 قدمت این مجسمه های باستانی که سرهایی قرین به قوچ دارند به زمان فرمانروایی «رامسس دوم» بازمی گردد.

«مانیکا هانا» که یک باستان شناس است در گفت وگو با «گاردین» اشعار کرد: «ما با این رفتار مخالفیم چراکه ناراحت امنیت این آثار باستانی با وجود آلودگی هوای بازار «تحریر» و همچنین پناه آثار معبد «کرنک» هستیم.»

بوسیله گفته «خالد العنانی»، وزیر آثار باستانی و گردشگری مصر، واگذاری آثار مختلف به میدان «تحریر» بخشی از پروژه تغییر این مکان به یکی از مقاصد گردشگری است.

همچنین برخی از منتقدان به این اقدام معتقدند، این کار نقش و کتاب این میدان در تظاهرات سال ۲۰۱۱ مصر را کمرنگ تر خواهد کرد.

کتاب تشریفات رونمایی از میدان «تحریر» با حیات این مجسمه های قدیمی هنوز اعلام نشده است.