فیلم | آتش سوزی ها به قم رسید ؛ جامعه الزهرا محبوس حریق شد