۴ دستگاه شهربازی توچال پلمب شد | معاون استاندار: ما قبلا تذکر داده بودیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، محمد تقی زاده گفت: شامگاه چهارشنبه ۱۴ خرداد سرسره بادیِ شهربازی کوچک ایستگاه یکم توچال دچار شاق شد. تو خلال ابراز این وقوع ۱۵ نفر در حال مصرف از این دستگاه بودند که براثر رخداد حدود ۵ نفر مصدوم شدند و یکی از آنها حالش وخیم گزارش شده است.

وی  افزود: شورای متخصص استان تهران در سال گذشته مصوبه ای داشت که طی آن راه اندازی کل استاندارد براساس وظیفه ذاتی مأمور شده وجود همگی شهربازی های استان تهران را بازبینی نرم که اتفاقا در اثر این بازبینی ها بوسیله این شهربازی اخطار لازم داده شده و تاکید شده حیات که از وسایلی که مجوز سالانه و استاندارد دریافت نکرده اند، کاربرد نکند. واژگونی دژ بادی جایگاه توچال ۵ خردسال و مادر را مصدوم کرد | حرف های پدر طفل مصدوم

معاون استاندار تهران دنباله انصاف: حق نصیب برداری از این ابزار منوط بوسیله خلال شدن فرآیند لازم کسب مجوزها و استاندارها شده بود که متاسفانه بهره بردار این حکم را اجرا نداده و این اتحاد درون شهربازی ایستگاه غره توچال رخساره انصاف.

تقی زاده مداومت کرد: در حال مجهز ۴ دستگاه این شهربازی پلمب شده و به این ترتیب از فعالیت آنها تا تصرف مجوز سالانه جلوگیری خواهد شد. بهره برداری از این مایه ها منوط به کسب مجوز و لحاظ کردن استانداردهای لازم است.