واریز بیمه بیکاری بخاطر تعدادی از متقاضیان بیکار شده بوسیله اندیشه کرونا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، عیسی منصوری، دستیار توسعه کارآفرینی و شغل وزیر کار و رفاه اجتماعی، امروز در جمع خبرنگاران در محل وزارت کاراعلام کرد: تعداد بیکارانی که بر معلول کرونابیکار شده اند طبق ثبت نام شدگان تو سامانه تام اشتغال و بیکاری در اسفند ماه ۸۴۰ هزار نفر بودند که در ماه های بعد این روند رو به کاهش گذاشت به طرز ای که تعداد متقاضیان برای قبض بیمه بیکاری تو خرداد امسال به ۲ هزار و ۸۰۰ نفر کاهش یافت.

وی امتداد قسط: از ۸۴۰ هزاره نفر ثبت معروفیت شده از اسفند تاکنون، تعداد ۷۰۳ نفر مشمول بیمه بیکاری می شدند. از این تعداد ۲۴۱ هزاره نفر فقط بیکار شده داخل اسفند سال گذشته بودند که برایشان پیامک ارسال شده و تاکنون ۱۱۰ هزاره متقاضی وظیفه بیمه ای عده حساب اعلام کرده اند و برای ۱۰۳ هزار نفر مقرری بیمه بیکاری واریز شده و تا ۱۰ روز آینده برای ۲۶۰ هزار نفر دیگر نیز بیمه بیکاری واریز می شود.

کمک ترقی کارآفرینی و اشتغال وزیر حکم و شادکامی اجتماعی همچنین گفت: برای اثرات کرونا بر تصرف و کارها چند سناریو بود دارد که در یک سناریو می گوید احتمالا جریان تصرف و کارها دوباره رونق بگیرد و بهتر از زمان قبل از کرونا باشد، درون سناریوی دیگر می گوید شروع به خاطر کرونا کسب و کارها یک کمبود داشته باشند و سپس از آن سریعا بوسیله مسئله گذشته برگردند و در یک سناریو نیز می گوید احتمالا به خاطر موج دوم کرونا مجدد رکود کسب و کارها شروع شود و برای بررسی این سناریوها ۱۱ مولفه بنیادی در کسب و کار مورد وارسی قرار خمود است.

وی نیز گفت: بخاطر کسانی که از کرونا بیکار شده اما مشمول بیمه بیکاری نمی شوند مانند رانندگان تاکسی و یا مشاغل خانه که بیمه شناخت فرما هستند، تسهیلات ۶ میلیون تومانی با نرخ ۱۲ درصد پرداخت می شود که با یک تنفس سه ماهه بازپرداخت از مهربانی ماه مقدمه می شود و مدت بازپرداخت آن ۲۴ ماهه خواهد بود.

همچنین در این نشست مدیر روابط عمومی وزارت کار نیز گفت: لیست بیکار شدگان از قانون سامانه تام حکم به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و لیست بیکار شدگان توسط تأمین اجتماعی بازپسین می شود و برای صیقلی مواجب بیکاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال و برابر ضوابط شهریه بیکاری به افراد بیمه شده بیکار پرداخت می شود.