کاهش شادکامی خانوار ایرانی بوسیله سطحی پایین تر از ۱۰ سال قبل

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از دنیای اقتصاد، نیز نمو سالانه استعمال مخصوص درون سال گذشته حد منفی ۷/۷ درصد گزارش شده که دست اندک از سال ۱۳۸۴ به این سو، سابقه نداشته است. اگر پیاده شدن اساس جمعیت و سرانه استعمال محاسبات ارتکاب شود، سطح استفاده سرانه به کمتر از سطح سال ۱۳۸۴ می رسد. چنین افولی می تواند مدال دهنده هبوط سطح رفاه خانوارها باشد. جهش های ارزی دهه ۹۰ و قیمت تورمبالا، بر اثر تحریم های شدید تحمیل شده بر کشور، زیادترین معلول را به خشکی امدن ثبت چنین داده هایی در صرفه جویی ایران داشته است. البته نمی توان از اثر کرونا هم چشم پوشی کرد؛ چراکه زیادترین افت کاربرد خصوصی داخل فصل چهارم سال گذشته گزارش شده است. داخل پهلو اینها، ردپای تحریمدر مصرف پاره دولتی هم رک است. در سال گذشته از ظرفیت هزینه های دولتی بوسیله میزان ۶ درصد کاسته شد تا تقاضای دولتی نیز در کف ۵ ساله قرار گیرد.

داده های بانک مرکزی نشان می دهد هزینه های مصرف نهایی بسرنوشت شوم دچار کردن خصوصی در سال گذشته به کف یک دهه اخیر رسیده است. نفقه کاربرد خصوصی در سال گذشته معادل ۷/ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۷، حدود ۷/ ۷ درصد افت کرده است. این افت تاریخی محسوب می شود، چرا که حداقل در داده های بانک مرکزی به قیمت مدلل سال ۱۳۹۰، این طور افتی از سال ۱۳۸۴ سابقه نداشته است. علاوه بر این، سطح مصرف خصوصی نسبت بوسیله سال ۱۳۹۰، حدود ۶/ ۹ درصد افت کرده است.  نتایج چنین داده هایی حاکی از آن است که شرایط رفاهی خانوارها در کشش یک دهه گذشته سقوط محسوسی داشته است. انتشار داده های تولید ناخالص داخلی بانک مرکزی

بانک مرکزی جزئیات نمو اقتصادی ۹۷ و ۹۸ را پس از مدتی طولانی منتشر کرد. درحالی که پیش از دیروز، آخرین داده در دسترس بانک مرکزی از حساب های ملی مربوط به فصل اول سال ۹۷ می شد، این طبیعت ۴ روز پس از مرکز آمار، داده های رشد اقتصادی را داخل دسترس عموم گذاشت. شنبه این هفته، رئیس کچل بانک مرکزی از رونق حصه غیرنفتی کشور داخل سال گذشته خبر داده بود. اما مرکز آمار روایت دیگری از روند اقتصاد ایران از سال ۹۸ داشت و نمو بخش غیرنفتی را سلبی ۶/ ۰ درصد اعلام کرد.  

تولید ناخالص داخلی بوسیله ارزش ثابت ۱۳۹۰ از ۴/ ۶۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۷ به ۷/ ۶۱۳ هزار میلیارد تومان تو سال ۱۳۹۸ گویا است که ملجا کوچک شدن ۵/ ۶ درصدی قناعت ایران است. البته مرکز آمار پیش تر در محاسباتش اعلام کرد که محصول ناخالص داخلی به نرخ ثابت ۱۳۹۰ در سال گذشته معادل ۷/ ۷۰۳ هزار میلیارد تومان است و نسبت به سال ۹۷ حدود ۷ درصد کاستی کرده است. رئیس کل بانک مرکزی رشد بخش های متنوع اقتصادی را در سال ۹۸ اعلام کرده بود، اما درون سمت تقاضای اقتصاد، داده ها برای اولین بار تو دسترس راحتی پژمان است.

هزینه مصرف نهایی مخصوص: مخارج استفاده نهایی مخصوص از مجموع مصرف نهایی خانوار و مصرف بازپسین موسسات غیرانتفاعی داخل خدمت خانوار بوسیله مشت می آید. موسسات غیرانتفاعی در این تعریف، نهادهای عرفی خواه اجتماعی هستند که به منظور تولید کالاها و خدمات تشکیل می شوند ولی تولید آنها جوهر درآمد، منفعت خواه دیگر عواید مالی برای واحدهای موسس یا کنترل کننده آنها نیست. مصرف بازپسین خصوصی درون سال گذشته نسبت بوسیله سال ۹۷، معادل ۷/ ۷ درصد کاهش داشته است. این عدد شدیدترین نزول استعمال مخصوص از سال ۱۳۸۳ (مطابق داده های مبتنی پهلو قیمت ثابت ۱۳۹۰) محسوب می شود. اگر داده های مبتنی کنار ارزش مدلل سال ۱۳۸۳ را ملاک صبر دهیم، چنین افتی تو مصرف مخصوص از سال ۱۳۶۵(دوران دفاع مقدس) بی سابقه است. سطح کاربرد خصوصی در سال گذشته کمیت ۷/ ۲۵۰ هزاره میلیارد تومان بوده که پایین تر از سطح کاربرد سال ۱۳۸۸ است. اگر پری ملک در سال ۱۳۹۸ را درون رویت بگیریم (براساس داده های مرکز آمار) و داده های مصرف بازپسین خصوصی را بر حسب سرانه، محاسبه کنیم، مقیاس استفاده خصوصی از سطح سال ۱۳۸۴ نیز ناچیز شده است.

این مساله می تواند نکته تهدیدکننده ای برای سطح رفاه خانوارها باشد. مصرف خانوارها دربرگیرنده هزینه خانوار بابت خوراکی و نوشیدنی ها، پوشاک و کفش، مسکن، بهداشت، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و فرهنگ، هتل و رستوران و… می شود. داده های اخیر بانک مرکزی ثابت می کنند که وضعیت رفاهی و به دنبال آن قدرت خرید خانوارها با افزایش نرخ تورم در سال های ۹۷ و ۹۸، به سطوح ۱۰ سال پیش بازگشته است. می استعداد با اطمینان ارتفاع عنوان داشت که این کمبود در مصرف خصوصی بیش از همه ناشی از بازگشت تحریم های اقتصادی است. البته جای پا کرونا پهلو سطح مصرف نیز محسوس است؛ چراکه بیشترین کمبود درون فصل چهارم ۹۸ رخ داده است. رشد مصرف بخش خصوصی در تمامی فصول سال قبل منفی بوده است، ولی منفی ترین نمو در زمستان با مقدار منفی ۳/ ۱۱ درصد رخ داد. تو تابستان نیز رشد مصرف خصوصی معادل منفی ۵/ ۹ درصد گزارش شده است.

مصرف بازپسین دولت: هزینه های مصرف نهایی دولت محتوی هزینه تولید کالاها و خدماتی است که توسط واحدهای تولیدی برای خانوارها بوسیله طور رایگان یا به نفیس که از نظر اقتصادی معنی دار نیست صورت می گیرد. این قلم جانب تقاضای اقتصاد، متجاوز از هر چیز کنش پذیر وضعیت بودجه ای دولت است. داده های بانک مرکزی نشان می دهد که استفاده مقدر شدن دولتی در سال گذشته ۶ درصد نسبت به سال ۹۷ کم شده است. فشار بودجه ای ناشی از تحریم ها موجب شد دست شانس نیز در هزینه کردن بسته باشد. استفاده مقدر شدن دولتی بوسیله قیمت ثابت داخل سال گذشته معادل ۵/ ۶۳ هزاره میلیارد تومان بوده که اندک از سطح مصرف درون سال های ۹۴ تا ۹۷ بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص: یکی از معضلات قناعت ایران داخل سال های اخیر، ایستا شدن رشد سرمایه گذاری است. البته به عقیده اقتصاددانان، به برهان اینکه قناعت ایران تو طول دهه های گذشته زیاد از معادل پیاده شدن محور تنخواه رشد کرده است، تداوم نمو با استفاده از سرمایه، در سال های آتی بسیار شاق خواهد حیات. در سال های اخیر نیز سیلان سرمایه گذاری داخل اقتصاد ایران داخل یک شیب کاهشی حرکت کرده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه مدلل ناخالص به ۶/ ۹۷ هزاره میلیارد تومان درون سال ۹۸ رسیده است. عددی که در قیاس با سال ۹۷، عقبگرد ۹/ ۵ درصدی را نشان می دهد. البته نمونه نمو سرمایه گذاری در سال ۹۷ کمیت سلبی ۳/ ۱۲ درصد وجود. در نتیجه از شدت استهلاک تنخواه ها داخل سال گذشته کاسته شد. ولی نکته اینجاست که میزان تشکیل سرمایه ثابت سال ۹۸، از سطح سال ۱۳۸۳ همچنین کمتر بوده است. داده های تشکیل تنخواه درون دو جزء «ساختمان» و «ماشین آلات» حصول می شود. تشکیل تنخواه مدلل ناخالص تو ساختمان، دربرگیرنده تشکیل سرمایه در ساختمان های مسکونی و تسکیل تنخواه در سایر ساختمان ها است. سرمایه گذاری داخل مدخل ساختمان تو سال گذشته معادل سلبی ۳/ ۴ درصد گزارش شده است. این تو حالی است که مرکز آمار، رشد سرمایه گذاری در بسرنوشت شوم دچار کردن ساختمان را پیش تر مثبت ۱/ ۶ درصد اخبار کرده بود. البته بوسیله نظر، داده های بانک مرکزی نیز تا فصل سوم سال با داده های مرکز آمار همخوانی داشته است. در سه مفارقت شروع سال گذشته، نمو تنخواه گذاری در مسکن مثبت بوده و در فصل سوم، معیار نمو به ۶/ ۱۰ درصد رسیده است. ولی درون انفصال چهارم، رشد این بخش در قیاس با زمستان ۹۷، به منفی ۷/ ۲۴ درصد غروب کرده است. برعکس، در بخش ماشین آلات، میزان نمو سرمایه گذاری تنها درون انفصال چهارم مثبت و قطع ۷/ ۱ درصد بوده است. البته تو کچل سال، سرمایه گذاری در این جزء کاهش ۷/ ۱۸ درصدی را ثبت کرده است. بوسیله نظر می آید اثر کرونا بر غروب سرمایه گذاری در سال گذشته را  باید جدی دانست، چراکه نمونه افت سرمایه گذاری در انفصال چهارم سال، چندان با مسئله سه گانه فصل مبدا همخوانی ندارد. هر چند برخی نااطمینانی های ابداع شده در فصل پاییز همچنین می تواند در نزول سرمایه گذاری درون اقتصاد مفید باشد.

صادرات و واردات: ارج صادرات قلمرو از دو محل نفتی و غیرنفتی گردآوری می شود. صادرات کالاها عبارت از فروش، معامله تهاتری خواه اهدای کالاها توسط واحدهای مقیم به واحدهای غیرمقیم تو قلمرو است. ارزش کل صادرات کشور به قیمت مدلل در سال گذشته به ۳/ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان گویا که در قیاس با سال ۹۷، نزدیک به ۳۰ درصد سقوط کرده است. همچنین نمونه واردات به نرخ مدلل سال ۱۳۹۰، اندازه ۹/ ۲۸ هزاره میلیارد تومان بوده که در قیاس با سال ۹۷، حدود ۱/ ۳۸ درصد کاستی کرده است. میزان واردات کالاها و خدمات به قیمت ثابت درون سال گذشته، به اندک از شقه سال ۱۳۹۶ رسیده است.