دژ صاحب قرانیه نیاوران آسیب جزیی دید

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، محمدحسن طالبیان با تاکید پیاده شدن این که متولیان میراث فرهنگی در استان تهران وارسی های لازم را بعد از وقوع زلزله انجام داده اند، گفت: بر اساس بررسی ها خوشبختانه هیچگاه کدام ازآثار آسیبی ندیده اند، اما حاجت است تا داخل یکی دو روز آینده، سازه ی موزه ها و آثار تاریخی بوسیله عارض کامل بررسی شوند تا در صورت وجود ترک یا هر آسیب حتی جزیی دیگری، اقدامات مورد احتیاج برای نگاهداری و مرمت ارتکاب شود. آشنایی با کاخ و موزه نیاوران – تهران

او تنها گزارش ارائه شده از آسیب ارسی ها، را مربوط به ایجادِ آسیب های جزیی به کاخ صاحبقرانیه در مجموعه ی فرهنگی تاریخی نیاوران مربوط می داند و می گوید: با توجه به ترک هایی که این کاخ تاریخی درون گذشته با آن مواجه شده بود، لرزشِ زلزله ی گذشته، باعث وارد شدن آسیب های جزیی بوسیله این بنا شد و قدری زین های عمیق نمدار شدند، اما گزارش نکته سنج تر در این اساس بعد از بررسی های تکمیلی داخل بسرعت های آینده اعلام می شود.

وی ابرام می یواش: هیچ گزارشِ دیگری از آسیب های احتمالی بوسیله دیگر بناهای تاریخی داخل تهران هنوز به دست مان نرسیده است و کارشناسان همچنان در حال بررسی موزه ها و بناهای تاریخی تو سطح استان هستند.

کمیته مدیریت بحران به نعوظ دائم پیگیر وضعیت موزه هاست

محمدرضا کار کننده – مدیر اداره کل ملکی ها و مایملک منقول تاریخی – نیز در گفت وگو با ایسنا، با اصرار پهلو عرضه ی گزارش همگی ی موزه های تهران از ساعات ابتدایی تصادم زلزله از سر کانال موزه ها، اظهار می کند: هرکدام از موزه ها در سطح استان تهران موظف شدند تا تصاویر و شرایط کفش ی خود را به صورت کنجکاو اعلام کند که خوشبختانه هیچگاه گونه آسیبی مسبوق نشده است.

وی با این وجود از فعالیت دائم کمیته ی مدیریت تلاطم که توسط معاونت میراث فرهنگی در وزارتخانه خلق کردن شده، خبر می دهد و می گوید: خوشبختانه این کمیته در همگی ی استان ها و  ارسی های والا دیدن وزارتخانه اقدام به خلق کردن ستاد اغتشاش کرده است که از این طریق می توانیم وضعیت همه ی موزه ها را درون زمانِ تلاطم به نعوظ کامل بررسی کرده و زیرنظر داشته باشیم.

او فساد های متنوع مانند زلزله، سیل، مسایل اجتماعی، جنگ و سیل را دارای دستورالعمل های اختصاص خود می داند و دنباله می دهد: ما بیشترین نبوغ و برنامه را بخاطر پیش بینی شرایط های متنوع در زمان مجادله گذاشته ایم.

تاریخِ دماوند سالم است

پرهام جانفشان – مدیر کل راه اندازی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران – نیز در گفت وگو با ایسنا تاکید می کند: خوشبختانه هیچگاه کدام از آثار و موزه های استراحت گرفته در سطح استان تهران دستخوش آسیب نشده اند.

او همچنین با مداومت بر این که همه ی آثار تاریخی و بناهای قرار گرفته درسطح شهرستان دماوند نیز از زلزله پنج و یک ریشتری آسیبی ندیده اند، پیش روی می درنگ: وارسی همه ی آثار در سطح استان به مدت زمان نیاز داشت که خوشبختانه بوسیله طور کامل اجرا شد و اکنون تامین هستیم که لرز ها چه بوسیله سازه های موزه ای و چه آثار داخل کفش ها و بناهای تاریخی و تا اینکه تل ها و محوطه های تاریخی هیچ آسیبی وارد نکرده است.