اجیر کردن متقاضی فعلی بخاطر انتقام از خواستگار قبلی | دوشیزه جوان هم دانشگاهی خود را ربود

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه ایران، چندی قبل مرد جوانی با پلیس تماس گرفت و از آدم ربایی و سرقت خودرواش خبر قسط و گفت: سوار خودروی سراتوام در شاهراه همت داخل حال حرکت بودم که ناگهان یک خودرو پژو ۲۰۶ با دو سرنشین جلوی خودروی من پیچید و مجبور به توقف شدم. پژوسواران که بی سیم و کلت کمری داشتند، خود را مأمور معرفی کردن کردند و مدعی شدند که به خاطر تخلفی که مرتکب شده ام، باید همراه آنان بروم. یکی از آنها پشت فرمان خودروی غلام کنفرانس و دیگری سوار خودروی پژو قفا ما می آمد. آنها بوسیله سمت غرب تهران لول کردند اما وقتی بوسیله حوالی گرمدره رسیدیم از خودرو پیاده شدند و بعد از اینکه مرا کتک زدند و دست و پایم را بستند، با خودروی من فرار کردند. من تنها موفق شدم شماره پلاک خودروی پژو را یادداشت کنم.

با عده پلاکی که بهروز از خودروی سارقان در اختیار مأموران پلیس صبر داده بود، آنها پلاک خودرو را استعلام کردند و صریح شد که پلاک سه گانه روز قبل از روی خودرویی دیگر دزدیدن شده است. بوسیله این نظم تو این تقسیم از تحقیقات آنها با بنیاد بست مواجه شدند. در رفتار بعدی شماره پلاک خودروی سراتو به تمامی واحدهای گشت پلیس آگاهی پایتخت اطلاع دادن شد. تا اینکه مأموران گشت پاسبان در یکی از خیابان های شمالی پایتخت، خودروی سراتو را داخل حالی که مرد جوانی سرنشین آن بود، شناسایی کردند. شوفر خودرو بوسیله نام قابل هنگفت زود بازداشت شد اما در تحقیقات نه تنها بوسیله سرقت خودرو اعتراف نکرد، بلکه مدعی شد که خودرو را از زن جوانی به صورت قولنامه ای خریده است.

بوسیله دستور بازپرس شعبه هشتم دادسرای ویژه سرقت، مأموران بوسیله سراغ زن جوان رفتند. اما فرنگیس ادعایی متفاوت را مطرح کرد و گفت: خودروی سراتو را من به کسی نفروخته ام. این خودرو متعلق به بهروز، یکی از بی آرامی دانشگاهی های سابقم است که قبلا خواستگارم بوده ولی به تامل اختلافات خانوادگی نکاح نکردیم.

او ادامه قسط: مدتی قبل می خواستم یک خودرو بخرم و بهروز به غلام گفت که نمایشگاه سواری آشنا دارد و می تواند برایم با این پول یک خودروی سراتو بخرد. من هم توکل کردم و پولم را به او دادم ولی او کلاهبرداری کرد و خودرو را بوسیله نام خودش خرید. از همان موقع کینه او را بوسیله بیرونی گرفتم و درصدد کینه توزی بودم.

فرنگیس در مورد مرد جوانی که سوار بر خودروی سراتو بازداشت شده و مدعی بود که خودرو را از او خریده است، گفت: حدود یک سال قبل از میدان فلسطین عبور می کردم که گوشی تلفن همراهم را دزدیدن کردند. مبدا به عدالت و نعره کردم. مرد موتورسواری که در آن اطراف بود، مرد سارق را تعقیب کرد و گوشی ام را از او پس گرفت. همین موضوع باعث آشنایی من و شایان شد. داخل این مدت هم برایش درد بیرونی کرده و به او گفته بودم که بهروز از غلام کلاهبرداری کرده است.

با اظهارات عیال جوان، بار دیگر تیم استفهام به سراغ شایان رفته و مرد جوان که همچنان منکر سرقت بود، زمانی که با فرنگیس روبه رو شد به سرقت تقریر کرد و گفت: فرنگیس دستور آدم ربایی و ربودن را عدل. او گفت که بهروز خواستگار سابقش بوده و خودروی سراتو را از او کلاهبرداری کرده است. می گفت بهروز با ترفند، خودرو را از چنگ او درآورده و مجهز است بخاطر باز پس گرفتن خودرو پول احسان به من بدهد.

او امتداد رحم: من از فرنگیس خواستگاری کرده بودم اما پاسخ فرنگیس سلبی بود. من او را دوست داشتم، وقتی فرنگیس گفت اگر خودرواش را برگردانم با من نکاح می یواش و ۵۰ میلیون تومان هم به غلام می دهد، پیشنهادش را اجابت کردم و با دوستم اطلس سرقت را کشیدیم.

با اظهارات شایان، همدست او نیز برده و بوسیله بزه خود اعتراف کرد. به اذن قاضی رسولی، متهمان دستگیرشده تو اختیار اداره آگاهی قرار گرفتند و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.