ممنوعیت ورود گردشگران به ایتالیا تکذیب شد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، مجله ایتالیایی «لا رپوبلیکا» چندی پیش با سرایت  مصاحبه ای به نقل از «داریو فرانچسکینی» وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا اعلام کرد که مرزهای این سرزمین داخل سایهشیوع ویروس کرونا تا پایان سال به روی توریست های خارجی بسته خواهند ماند؛ خبری که به سرعت درون شبکه های مدنی و شان های خبری تویی و اجنبی بازنشر داده شد.  ورود گردشگر بوسیله ایتالیا تا پایان سال ممنوع است

«فرانچسکینی» تو گفتگویی متاخر با روزنامه ایتالیایی «ایل ماساجرو» درون این باره عنوان کرده است: “بسیار نمایان است که هرگز درباره بستن مرزهای ایتالیا بوسیله روی گردشگران تو سال ۲۰۲۰ صحبت و حتی فکر نکرده ام و حالا تلاش هایم کاملا بر خلاف این ادعاست. چند روز پیش در میتینگ ویژه وزرای گردشگری انجمن اروپا پیشنهاد ابداع دستورالعمل های مشترک و هماهنگ تو سراسر اروپا را در مواجهه با خطر عالمگیر ویروس کرونا مطرح کردم که پهلو اساس آن توریست ها می توانند آزادانه داخل انجمن اروپا به سیر بپردازند. بنابراین ما مذاکرات دو جانبه ای را با کشورهایی آغاز کردیم که توریست های متعددی را به ایتالیا می فرستند.

وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا همچنین گفت: متاسفانه اخبار جعلی پیرامون بسته شدن مرزهای ایتالیا با اهداف خصمانه نسبت بوسیله کشورمان در حال منتشر شدن است.

«جورجیو پالموچی» مهتر آژانس ملی گردشگری ایتالیا نیز با اشاره به این که گردشگری در ایتالیا دوباره و با حداکثر ایمنی و احتیاط ها آغاز خواهد شد، گفت: وزیر اتیکت نیز به روشنی عنوان کرد که انعقاد هیچگاه مرزی را تو آینده در نظر نداریم. به کسانی که عاشق ایتالیا هستند اذن ورود بوسیله ایتالیا را به خشکی امدن شالوده تمهیدات دولتی و منطقه ای داده خواهد شد. 

وی نیز عنوان کرد که از لحاظ فنی در حال حاضر و هیچ زمانی مرزهای ایتالیا بسته نبوده است اما به سبب مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تیمار حالا سفر به ایتالیا تقریبا غیرممکن است.