ویدئو | اعزام سگ های زنده یاب برای یافتن دختر گمشده در کردکوی

ماجرای گم شدن بکر نهاد گرد | اطلاعات درباره ساعات ابتدایی گم شدن سها پیچیده است | حرف های ضد و نقیض اندوه گروهی های سها | از لیدر بازجویی شود