آرشیو ماهانه: جولای 2020

جنگنده صاعقه؛ عقاب ایرانی داخل عرش منطقه | ویژگی های فنی جنگنده تاسیس ایران را بشناسید

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مجتمع خبرنگاران رخداد جنگ تحمیلی و آغاز دفاع مهذب متخصصان و دانشمندان دفاعی ایران را به این تامل انداخت که به علت بایکوت های وزین از سوی آمریکا و ناتوانی در خرید قطعات از بازارهای بین المللی افراد برگزیده و دانشمندان ایرانی را بوسیله این تفکر انداخت که پیاده شدن روی پای خود بایستند. پس برای…