نتایج شگفت انگیز یک تحیق درباره دروغگویی | نسوان بیشتر دروغ می گویند یا مردان؟ | مد ترین دروغ ها

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از توکل آنلاین، ظاهرا تصور متداول در جوامع مختلف گیتی که از زنان می خواهد سخنان مردان را باور نکنند، از محاسبه علمی اندوه به اثبات رسیده است. یک تفحص علمی نشان داد مردان بسیار از زنان به دروغگویی روی می آورند. تو این تفحص همچنین رایج ترین کذب های مردان و زنان لیست شده است.

محققان اعلام کردند لیس ایجاد بستگی چشمی با طرف مقابل می تواند ۶۴ درصد منجر بوسیله افشای دروغگویی فرد شود و پس ازآن از آن تاخیر درون پاسخگویی نیز ۵۰ درصد به این موضوع کمک می کند.

نتایج این جستار که تو دیلی میل منتشر شده است، مدال می دهد میل به دروغگویی یا دور زدن حقایق داخل میان مردان ۲ برابر زنان است و از هر ۱۰ مرد یکی معتقد است یک دروغگوی متبحر است.

این تحقیقات علامت می دهد مردان به طور متوسط هر ۴ روز یک جنین دروغ می گویند در حالی که این دوره برای زنان ۸ روز است. داخل مقابل، از میان هر ۱۰ نفر، ۹ نفر از مریم معتقدند که می توانند دروغ را کشف کنند.

این گزارش نتایج یک رسیدگی دیگر عمل شده داخل بریتانیا  را تایید کرد که روی ۳ هزار عیال و مرد اجرا شد و نشان انصاف مردان سالانه ۱۰۹۲ کذب می گویند و زنان همچنین داخل همین مدت ۷۲۸ بار این کار را انجام می دهند.

 این تحقیق، شایع ترین کذب های مردان را در بریتانیا جمله «مشروبات الکلی نخوردم» و شایع ترین دروغ نسوان را هم «همه چیز مرتب است» اخبار کرده است.

تو بخش دیگری از این جستجو آمده است: یکی از مهم ترین علت های دروغگویی عدم مواجه شدن با احساسات سلبی طرف برابر است و گرچه این بهانه می تواند توجیهی برای مقابله با عذاب ضمیر بعد از دروغگویی محسوب شود، اما ۸۲ درصد از نسوان و ۷۰ درصد از مردان اعلام کردند بعد از دروغگویی دچار عذاب ضمیر شده اند. مهم ترین دروغ های مردان

تو این بین، مجله آلمانی بیلد هم در گزارشی مهم ترین دروغ های رایج در میان مردان را به ترتیب ذیل لیست کرد:

– این مساله را به هیچگاه زن دیگری نخواهم گفت.

– باید امروز تا خاتمه وقت کار کنم.

– این زنی نیست که غلام آن را اولویت بدهم.

– نمی توانم بناء پدر و مادرت بیایم بمنظور تا دیروقت سر کار هستم.

– دیگر هیچ ارتباطی با دوست سابقم ندارم. رایج ترین دروغ های نسوان

از لفظ دیگر روزنامه بدیچه تسایتونگ آلمان (badische-zeitung) هم مرسوم ترین دروغ های نسوان را بوسیله این ترتیب معرفی کرد:

– نه، من اصلا از دست در عصبانی نیستم.

– احساسی که در کنار در دارم بهترین احساس است.

– تا چند دقیقه دیگر مهیا می شوم.

– تامل می کنم مادرت آدم عطا است .

– نمی دانم کدام را انتخاب کنم.