عبور از آتش خودسوزی

همشهری آنلاین – سیده زهرا عباسی: عیال خاموش نداشت. بچه کوچکش را در اتاق خوابانده حیات. بکر ۹ساله اش اما از این سر به آن قاعده مسکن سرک می کشید؛ بگذار بکشد. به آشپزخانه رفت. گالن نفت همان گوشه بود؛ محرم روزهای انزوا. داخل آشپزخانه ودیعه شد، ولی آواز دخترک که بی تامل داستان می خواند هنوز می آمد؛ بگذار بیاید. کبریت را کشید خواه نه، فندک را زد. آتش خاکه زغال نیمسوز کشید، خاکستر اتشفشانی که بالا رفت، صدای غریو هم بلند شد. فریاد بلند شد و آواز دخترک خاموش.

«سارا» هنوز هم بعد از عفو سال ها از این اتفاق تلخ شمایل پاپا را داخل میان اخگر های آتش از یاد نبرده است؛ ناچیز دختری بی قراری درون ایلام، مسجدسلیمان، دیشموک یا کرمانشاه نمودار می شود که تمثال زنی در میان آتش را از یاد ببرد. اما حالا با افزایش آگاهی و اقدامات انجام شده تصویر زنی در آتش خیر تنها از خاطره مردم، که از چهارچوب ایالت بی قراری پاک می شود تا دیگر دختری صدای آوازش با نعره پاپا در میان خاکستر گرم های آتش، خاموش نشود. کاهش خودسوزی در دهه ۹۰

«سارا» تنها زدودن. دختران دیگری تو دیشموک شبیه او خاطره بچگی پایگاه با دید زنی درون میان آتش گره زده است. آمارها غم این خاطره ها را تأیید می یواش. سالانه تا ۱۵درصد موارد رجوع کننده تو مولود سوختگی، مربوط به خودسوزی زنان است و مهتر انجمن حمایت از بیماران سوخته تیمار چند سال پیش رتبه شروع ایران از نظر خودسوزی زنان در خاورمیانه را تأیید کرده بود.

با وجود آمار بالای خودسوزی نسوان تو دهه ۷۰و ۸۰ ولی اینک خبرهای خوشی از کاهش خودسوزی زنان به گوش می رسد. سیدکاظم ملکوتی، رئیس هسته علمی پیشگیری از خودکشی تو دانشکده علوم رفتاری و سلامت رسا و تنه هیأت مدیره هم گذاری علمی پیشگیری از خودکشی تیمار این موضوع را تأیید می درنگ و می گوید که آمار خودسوزی بوسیله عنوان یکی از طرز های اقدام به خودکشی نسبت بوسیله ۱۰سال قبل و دهه ۸۰کاهش زیبنده توجهی داشته است.

او با بیان اینکه خودسوزی داخل ایلام، کرمانشاه، مازندران و بسرنوشت شوم دچار کردن های شمالی خوزستان شایع تر بوده است به همشهری می گوید: «آمارها نشان می دهد که زیادترین فراوانی این اتفاق درون قسمت قسمت کردن سنی ۲۵تا ۳۵سال، خانم های خانه دار و در ۵سال اول زندگی مشترک است. معمولا افرادی که اقدام به خودسوزی می کنند، هیچگاه تضاد معناداری از دید روانشناختی با کسانی که برای رفتار به خودکشی از اسلوب های دیگر استفاده می کنند، ندارند، اما به هر حال این گونه برای مدال اعطا کردن خشم و تعرض بوسیله دیگران است.» اغلب زنانی که اقدام به خودسوزی می کنند از نگاه ملکوتی، زنانی هستند که تحت تأثیر موکد فشار روحی، تبعیض خانوادگی، نارضایتی از همسر و دارای احساسات شدید شکست و ناکامی هستند و تو واقع با خودسوزی می خواهند خشم و تعرض خود را به بی عدالتی که در برابر آنها صورت گرفته است، نشان بدهند.

کالبد هیأت مدیره هم گذاری علمی پیشگیری از خودکشی البته ذهنیت جاری در جامعه را مبنی بر اینکه تصمیم به مردن درون میان افرادی که خودسوزی می کنند، موکد است رگه و تصریح می کند: «خودسوزی یکی از گونه های شایع خودکشی است که منجر بوسیله فوت می شود. شایع ترین روش های منجر به فوت به ترتیب دار زدن، استفاده از سموم نباتی و خودسوزی است، اما اینطور نیست که افراد حتما دلشان بخواهد بمیرند. این دسته هم مشابه افرادی که با روش های دیگر اقدام به خودکشی می کنند، پشیمان می شوند، اما روش، خطرناک است و معمولا منجر بوسیله فوت می شود.» راهی برای گریختن

یک مطالعه علمی از سوی اساتید دانشگاه شهید بهشتی نشان می دهد، اکثر زنانی که رفتار بوسیله خودسوزی می کنند در واقع می خواهند با این اقدام راهی برای فرار از ازدواج اجباری خواه اذیت و آزارهای مداوم همسر یا قوم همسر خود بیابند؛ نکته ای که ملکوتی تیمار آن را تأیید می بطی ء و به همین دلیل حزن متقی است که در سال های گذشته با کاهش قبح طلاق و تکثیر آمار آن، آمار خودکشی و به ویژه خودسوزی در میان زنان کاهش قابل توجهی یافته است. سیدکاظم ملکوتی داخل این باره تصریح می کند: «هر چند طلاق یک آسیب مدنی است ولی کانون خانواده را متلاشی می کند و عوارض مدنی و روانی دیگری را بوسیله همراه دارد، اما با همه اینها وزن آسیب زایی طلاق کم از مرگ شاگرد از خودکشی و خودسوزی است. ما به هیچگاه عنوان طلاق را توصیه نمی کنیم، اما از آنجایی که شایع ترین اقدام بوسیله خودکشی درون میان زنان متاهل و درون ۵سال اول زندگی مشترک است، به هر حال باید پذیرفت که طلاق جایگزین کمینه خطرتری نسبت به خودکشی است.»

او در کنار ریختن قبح طلاق به از بین عدول کردن قبح صحبت درباره خودکشی اندوه تأکید دارد و در این باره تشریح می دهد: «با بود اینکه معمولی سازی صحبت درباره خودکشی را می پسندیم تا انگ داشتن بیماری ناچیز شود و افراد راحت درباره افکار خودکشی گفتگو کنند، اما در عین حال نباید قبح مواردی بمنظور خودسوزی تو ذهن مردم از بین برود. متأسفانه در سال های گذشته اینطور شده که در فدایی مناطق از یکسره کهگیلویه وبویراحمد یا ایلام زنان حتی در مکالمه عادی و متلک و نصف جدی وقتی با مشکلی مواجه می شوند ترساندن بوسیله خودسوزی می کنند. این معمولی سازی فراوان خطرناک است و بوسیله جای عادی سازی این موضوع باید به تفکر آموزش هایی برای افزایش مهارت کنترل خشم و اعتراف احساسات بود.»

ملکوتی تو این باره به ذکر مثالی بی آرامی می پردازد و از امتحان نهاوند مصاحبت می نرم که هنگام آن  کتاب هایی درباره کنترل خشم به افرادی که رفتار به خودکشی کرده و در درمانگاه علیل بودند، داده می شد و در بازگشت آنها به زندگی و همچنین پیشگیری از خودکشی های بعدی تأثیر اضافی داشت. تجربه موفق ایلام در کاهش آمار

پژوهش ها نشان می دهد عوامل اجتماعی، محیطی، خانوادگی و روانی درون انتظار افراد به ویژه زنان درون اقدام بوسیله خودسوزی نقش دارند و داخل ایران این عوامل بیشتر حول تعارض های زناشویی، مشکلات خانوادگی و ضعف عشقی می گردد. نیز میزان خودسوزی درون شهرهای فقیرتر ایران و در میان افراد متاهل بیشتر از سایر افراد است و حدود ۵۰درصد رفتار کنندگان بوسیله خودسوزی متاهل هستند. تورم، رتبه ششم متمایز فلاکت، ازدواج اجباری، بیکاری و تعصب های قومی در ایلام از رادیکال ترین عواملی است که هموار به عنوان مولفه های تأثیرگذار بر خودسوزی نسوان این خطه مطرح شده است. هرچند در سال های اخیر آمار خودسوزی درون میان نسوان ایلامی کاهش قابل توجهی یافته، اما شهرت این استان همچنان داخل فهرست استان هایی با زیادترین موارد خودسوزی قید می شود. شاپور کردی که تا همین چندماه پیش مسئولیت معاونت امور اجتماعی اداره طاس بهزیستی ایلام را بر عهده داشت و اکنون بوسیله اداره بهزیستی تهران منتقل شده هم این نظر را دارد و پارسا است با حیات اینکه خودسوزی در سال های اخیر کاهش قابل توجهی یافته، ولی همچنان ذهنیت تو مورد ایلام منفی است.

او در این باره به همشهری توضیح می دهد: «در دهه ۷۰و تا اوایل دهه ۸۰آمار خودسوزی پشته بود، اما سپس از آن، شیوه اقدام به خودکشی از خودسوزی به عنوان یک روال خشن تغییر کرد و از شقه دهه ۸۰تا اوایل ۹۰روند کاهشی داشت. شاید درون گذشته داخل سال بسیار از ۱۰۰ مورد خودسوزی اتحاد می افتاد، ولی از نیم دهه ۸۰این آمار به حدود ۱۰مورد در سال کاهش یافت.»

او اساسی ترین عامل این کاهش را اجرای راهکارهای آگاه سازی تا پیشگیری، شفاعت های درمانی و مددکاری و روانشناختی و توانمندسازی می داند و می افزاید: «حاصل این راهکارها کاهش نمونه خودکشی منجر به مرگ از ۱۸ مورد درون ۱۰۰هزار نفر در سال ۹۰ به ۱۱ مورد در ۱۰۰هزار نفر در سال ۹۵ بود. همچنین در سال ۹۷ درون ۲شهرستان رواق و ملکشاهی طرحی با حمایت بهزیستی ملک و همکاری وسیله های کالبد کمیته پیشگیری از خودکشی استان ابتدا شد که از غربال اولیه برای اطلاع افراد با افکار خودکشی تا وساطت های درمانی و توانمندسازی را در کنار می گیرد.» اتساع مراکز مشاوره و آموزشی در خیابان کوچک ها، اضافه و اتساع فعالیت سمن ها برای تغییر نگرش و افزایش تاب آوری اجتماعی همه از مواردی است که استان را در کنترل و کاهش نرخ خودسوزی بوسیله موفقیت رسانده است. دیشموک و موج رسانه ای

اشتهار دیشموک هم از سال گذشته در به خشکی امدن ایلام بر قاعده کلمه ها افتاد؛ منطقه ای محروم در کهگیلویه و بویراحمد که مسئولان استانی تأکید می کنند آمار خودکشی و خودسوزی در آن بسیار پایین پر حرارت از یاسوج است، ولی موج رسانه ای سال گذشته مفید کرد که اینک نام دیشموک به غلط درکنار خودسوزی چهارچوب شده است.

هوشنگ سیاوش پور که در زمان رسانه ای شدن چند مورد خودسوزی طی ۲ماه، معاون اجتماعی بهزیستی استان بود، داخل این باره به همشهری می گوید: « سال گذشته درون منطقه دیشموک چند مورد خودسوزی ائتلاف افتاد که به برهان بور زمانی کم، شباهت در روش، جنس و سن و سال اقدام کنندگان از سوی فعالان اجتماعی رسانه ای تک توجه صبر گرفت و موجب شد این روش خشن که داخل سال های گذشته منسوخ شده بود، مجددا باب شود. ترویج اخبار این موارد منجر بوسیله تقلید و افزودن آمار در دو، سه ماه بعد از آن شد و برای شهید طی ۲ ماه این اتحاد ۴بار تکرار شد.»

او بوسیله آمار کمتر از ۱۰مورد خودسوزی در سال اشاره می کند و می افزاید: «تکثیر احاطه های زندگی، بردباری آوری، تقویت تعامل و گفت وگوی فردی، بین ویژگی و تو خانواده، بررسی حاجت جوانان و نوجوانان و توجه بوسیله حقوق زنان از مواردی است که در مناطق مستعد آسیب مانند دیشموک باید مورد توجه استراحت گیرد.» او با تذکر این موارد از شکل گیری سندیت خدمات اجتماعی و سندیت های سلامت روان در منطقه دیشموک می گوید تا فرایند پیشگیری و مشاوره برای کاهش آمار را انجام دهد. گشایش شرایط تو کرمانشاه

جوانرود، کرمانشاه و روانسر در استان کرمانشاه هم در دهه های گذشته شرایطی مانند ایلام و دیشموک داشتند؛ حتی برخی محلی ها این استان را در خودسوزی نسوان رتبه مطلع می دانستند که حالا به لطف تغییرات فرهنگی و فعالیت اورژانس اجتماعی شرایط بهتر شده است. ۳۵ گیرایی سلامت اجتماعی در نقاط حساس کرمانشاه داخل بنیان پیشگیری از گوناگون آسیب های اجتماعی کوشا هستند و فاطمه رضوان مدنی، مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با بیان اینکه از ابتدای امسال ۱۲ هزار و ۳۰۱ نفر با اورژانس مدنی مناسبت گرفته اند، همچنان بیشترین آمار را مربوط به بانوان می داند.

مرتضی کوهی، دستیار امور اجتماعی بهزیستی کرمانشاه هم تشریح می دهد که این مرکز با اجرای اقدامات پیشگیرانه و همچنین آموزش کارکنانی که با دسته های احساساتی در رابطه هستند توانسته آمار خودکشی و خودسوزی را بوسیله لباس زیبنده توجهی و حتی داخل یک سال گذشته تا ۱۴درصد پایین بیاورد. هرچند الگوی دقیقی از این منطقه درون دسترس نیست، اما همچنان مسئولان بهزیستی بیشترین تماس های مربوط به اقدام به خودکشی را مربوط به شهر کرمانشاه می دانند.

بهزیستی با تشکیل قسمت قسمت کردن های محلی و انبازی مردم تو تلاش برای اضافه نشاط اجتماعی، صدای زیر مردانه به عمر و اضافه احاطه های زندگی است تا آمار خودکشی و خودسوزی کاهش یابد. این اقدامات ۴سال است داخل استان های ایلام، کرمانشاه، لرستان، کهگیلویه وبویراحمد و همدان آغاز شده.