باستانی ترین خط فارسی درون ژاپن ؛ عزب سند مراودات فرهنگی دو سرزمین

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قدیمی ترین خط فارسی درژاپن به سال ۱۲۱۷ میلادی بر می گردد. بخاطر اولین وهله لله هاندا در سال ۱۹۰۹ خبردار شد که  این دستخط  فارسی است. و آن را هنگام خطبه در دانشگاه کیوتو معرفی کردن کرد. و داخل سال ۱۹۵۰ جزو آثار ملی ژاپن به ثبت رسید. 

دستخطی که خیلی بی شکوه دیده می شد اکنون عزب سند تاریخی مراودات فرهنگی ایران و ژاپن است و آن قدیمی ترین شیار فارسی که سال ۱۲۱۷ میلادی توسط راهب بودایی بنام کیوسی وارد ژاپن شد. هنگامی که او عازم مراجعت به ژاپن بود دوستان ایرانی او درون چین برایش خط یادگاری تالیف بودند او آن را نگه داشت تا امروز بنام سند تاریخی در موزه کیوتو قرار گیرد. 

خانم اوکادا گفت: نمی دانستم ۴ بیتی رباعی اول را که خوانده می شد از کیست؟ خلال برگردان ویس و رامین اسعد گرکانی وارد شدم که بیت نخست از ایشان است و بیت دوم از شاهنامه فردوسی است. ”

ابیات اول: 
گیتی خرمی با کس نماند         **      گردون روزی دهد نصیب ستاند     *ویس ورامین 
جهان یادگارست و ما رفتنی     **      بمردم نماند به جز مردمی        *فردوسی